Algemene Voorwaarden

 

 

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij 112Nieuws. Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van 112Nieuws is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Artikelen
Geplaatste artikelen zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van 112Nieuws of overeen te komen met de werkelijkheid. 112Nieuws kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden / onvolledigheden in de aangeboden content daar deze is gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was. Het is verboden de informatie/ foto’s van deze website ergens anders te tonen zonder schriftelijke toestemming van 112Nieuws.

Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen?

Fotografie valt onder de vrije nieuwsgaring. Alles wat gebeurd op de openbare weg mag door ons worden vastgelegd en gepubliceerd worden. Slachtoffers worden door ons nooit op foto gezet alsmede ander leed en verdriet. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen. Mensen die op een melding van een ongeval of brand of iets anders afkomen lopen het risico om op de foto te worden gezet in de achtergrond.