Landelijk

BOA Bond: Carbid schieten dit jaar niet door laten gaan

Als het aan de BOA Bond ligt, gaat ook het carbid schieten dit jaar niet door. Het is niet ongevaarlijk en trekt altijd vele bezoekers zegt Eric Lakenman, bestuurder van de Nederlandse BOA Bond. Hij vindt dat de betrokken ministers de Veiligheidsregio’s hierover moeten inlichten.

In Noord- en Oost Gelderland en IJsselland is carbid schieten voorlopig nog toegestaan nu er een vuurwerkverbod is.

“Een groep mensen die met een biertje een carbidfeestje geeft kan bedreigend zijn voor de handhaver”, vertelt Lakenman verder. Ook zegt hij dat het projectiel dat wordt weggeschoten een potentieel wapen kan zijn.

De kunst van het carbidschieten is het veroorzaken van een zo hard mogelijke knal en het zo ver mogelijk laten wegschieten van de afsluiter. Carbid schieten is niet gevaarlijk als je je verstand gebruikt en veel ruimte hebt zoals in weilanden of grote velden.

 

Er zijn ook een aantal regels voor het carbid schieten:

Carbid schieten is zowel binnen als buiten de bebouwde kom toegestaan. Maar alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Binnen de bebouwde kom
Alleen bussen met een maximale inhoud van één liter zijn toegestaan.

Buiten de bebouwde kom
Alleen melkbussen of bussen met een maximale inhoud van 30 liter zijn toegestaan.
Maximaal zes bussen binnen een straal van 100 meter.

De schietplaats ligt ten minste op
50 meter van openbare paden en/of wegen
75 meter van woonbebouwing
150 meter van zorginstellingen
150 meter van boerderijen, stallen en/of dierenverblijven

Het schietveld moet minimaal 75 meter zijn zonder openbare paden en/of wegen;
Zorg voor een afgezet schietveld vrij van publiek;
Schietrichting: van gebouwen af;
Zorg voor goede verlichting op het schietterrein;
Er is minimaal één volwassen toezichthouder op het schietterrein;
De toezichthouder is herkenbaar door het dragen van een oranjekleurig hesje;
De toezichthouder is alcohol- en drugsvrij.

Gerelateerde artikelen