Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden 112nieuws.net

Welkom bij 112nieuws.net. Uw toegang tot en gebruik van onze website impliceert dat u akkoord gaat met de volgende gebruiksvoorwaarden. Wij vragen u deze zorgvuldig te lezen en te overwegen.

Gebruik van Informatie: 112 Nieuws Nederland werkt hard om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website te allen tijde correct en up-to-date is. Ondanks onze inzet en aandacht voor detail, kunnen we echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van alle content. De informatie die we aanbieden is bedoeld als algemene leidraad en mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies. Wij moedigen gebruikers aan om professioneel advies in te winnen voordat zij handelen op basis van de informatie op onze website. 112 Nieuws Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van onze website of de verstrekte informatie.

E-mailcommunicatie: Hoewel we ernaar streven om alle e-mails die naar ons worden verzonden, tijdig te ontvangen en te verwerken, kunnen we dit niet garanderen. E-mailcommunicatie kan onderhevig zijn aan technische of operationele problemen, waardoor berichten vertraagd, misplaatst of verloren kunnen gaan. Daarnaast is e-mailcommunicatie niet altijd veilig, en door onversleutelde e-mails naar ons te sturen, accepteert u de risico’s die hieraan verbonden zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit problemen met e-mailcommunicatie.

Hyperlinks naar Websites van Derden: Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en ter informatie. 112 Nieuws Nederland heeft geen controle over deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, beschikbaarheid of praktijken. Het gebruik van websites van derden is volledig voor uw eigen risico, en wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe sites.

Intellectuele Eigendomsrechten: De content op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en andere visuele en audio-elementen, is eigendom van 112 Nieuws Nederland of wordt met toestemming gebruikt. Deze content is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij specifiek aangegeven, mag niets van deze content worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Het gebruik van onze content voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits de bron wordt erkend.

Beperking van Aansprakelijkheid: Hoewel we ernaar streven om een betrouwbare en foutloze website aan te bieden, kunnen we niet garanderen dat onze website altijd beschikbaar, foutloos of vrij van schadelijke componenten is. 112 Nieuws Nederland is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van onze website, het onvermogen om deze te gebruiken, of uit de aanwezigheid van schadelijke componenten op onze website.

Wijzigingen in Gebruiksvoorwaarden: 112 Nieuws Nederland behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden gepubliceerd. Door de website na deze wijzigingen te gebruiken, accepteert u de gewijzigde voorwaarden.

Toepasselijk Recht: Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens het Nederlandse recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy en Cookies: Wij nemen uw privacy serieus. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies op onze website, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

Contact: Als u vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer, onze website of de informatie daarop, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Datum laatste wijziging: 01-11-2023