Landelijk

Mobiele Eenheid ingezet om ramptoeristen te weren uit Valkenburg

Valkenburg (Limburg) is zwaar getroffen door noodweer wat leidde tot vele overstromingen. Hotels daar krijgen wonderbaarlijk telefoontjes binnen van mensen die de rampplek willen bezoeken. Daarom heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van de Mobiele Eenheid van de politie om deze ramptoeristen tegen te houden.

Iedereen zonder een geldige, dringende reden wordt Valkenburg uitgestuurd. De Mobiele Eenheid beschermt en patrouilleert langs de gemeentegrenzen.

Om de inzet van de ME mogelijk te maken heeft burgemeester Prevoo van Valkenburg een noodverordening afgekondigd.

Gerelateerde artikelen