Privacybeleid

Privacybeleid van 112 Nieuws Nederland

Laatst bijgewerkt: 01-11-2023

1. Inleiding 112 Nieuws Nederland, gevestigd te Van Brerostraat 59, 7312 VL Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71903496, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken 112 Nieuws Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 112 Nieuws Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • 112 Nieuws Nederland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • 112 Nieuws Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming 112 Nieuws Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 112 Nieuws Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met een maximum van 2 jaar na het laatste gebruik, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.
 • Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees: Gegevens van nieuwsbriefabonnees worden bewaard zolang de persoon is ingeschreven voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving worden de gegevens direct verwijderd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is om ze te bewaren.
 • Persoonsgegevens van klanten: Klantgegevens worden bewaard voor de duur van de klantrelatie plus 7 jaar, conform de wettelijke bewaarplicht voor financiële transacties voor de Belastingdienst. Andere klantgegevens, zoals contactgegevens of aankoopgeschiedenis, worden na het einde van de klantrelatie niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een andere wettelijke grondslag is om ze te bewaren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden 112 Nieuws Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 112 Nieuws Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 112 Nieuws Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 112 Nieuws Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 112 Nieuws Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 112 Nieuws Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

11. Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is aan te raden om regelmatig dit privacybeleid te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest actuele versie van het privacybeleid is altijd te vinden op onze website.

12. Contactgegevens Als u vragen heeft over ons privacybeleid of informatie wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen via: 112 Nieuws Nederland, Van Brerostraat 59 7312 VL Apeldoorn, [email protected], Telefoon: 055-2032033.